ANDREICA

No 10, Issue 2       

 

 

The semantics of “multiculturalism” as a principle of public policy in the 1990s

Radu ANDREICA

Pages: 42-57

 

Abstract

The evolution of Romania after the fall of the Ceaușescu regime is directly related to the political and social balance achieved mainly by initiating a regional partnership with the neighbours, which will help to complete the necessary steps for inclusion in the European Union and NATO. At a new beginning, Romania needed a new speech toward the minority, a speech whose central pillar was multiculturalism.

This presentation presents how multiculturalism became a public policy principle in the 1990s. To this end, the amendments made to education in the languages of national minorities, as well as the legislation on the use of the mother tongue concerning the local public administration, will be presented. The method of analysis that this presentation uses is the qualitative one. This text analysis highlights the semantic and legal evolution of multiculturalism in the legislation regarding the organization of the Hungarian educational system in Romania.

Keywords

multiculturalism; ethnic minorities; international agreements; majorities; legal rights; education; political representation

 

References

Andreescu G (2001) Ruleta. Români şi maghiari. 1990-2000. Bucharest: Polirom Publisher.

Balogh E (1999) Számadásom (1956–1993). Komp-Press Korunk Baráti Társaság.

Bárdi N, Gidó A, Novák CZ (2014) Együtt és külön. Az erdélyi magyarok önszerveződése (1989–1990). Bucharest: Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale.

Călușer M (2008) Regimul drepturilor minorităților în Europa Centrală și de Est, in Politici de integrare a minorităților naționale din România. Cluj-Napoca: CRDE Foundation.

Chamber of Deputies (1998) Sittings of the Chamber of Deputies of November 3. Chamber of Deputies. Available at: https://bit.ly/3YeUwTK [Accessed on 29 October 2022].

Chamber of Deputies (2005) Draft Law on the status of national minorities in Romania (PL-x no 502/2005). Chamber of Deputies. Available at. https://bit.ly/3RoEPHp

Codrescu C (1994) Armata Română în revoluţia din decembrie 1989. Bucharest: Editura Militară.

Culic I (2020) Economia politică a învățământului superior în limba maghiară din România. Critic Atac. Available: https://bit.ly/40kFdL6 (accessed 29 october 2022).

Education Law (1995) Education Law no. 84/1995. Monitorul Oficial al Romaniei. 167. 31 July. Available at: https://bit.ly/3HJCKT5 (accessed on 27 October 2022)

Emergency Ordinance (1997). Emergency Ordinance no. 36 of July 10, 1997, for the amendment and completion of Education Law no. 84/1995. Monitorul Oficial. 152. 14 July.

Emergency Ordinance (1999) Emergency Ordinance regarding the amendment and completion of the Education Law no. 84/1995, republished. Monitorul Ofiicial al Romaniei. XII (306)

Fedinec C, Szarka L, Vizi B (2018) Etnikai pártok Kelet-Közép-Európában -1989-2014. Gondolat Kiadó.

Feischmidt M (1997) Multukulturalizmus: kultúra, identitás és politika új diskurzus. Budapest

Gallagher T (1999) Democraţie si nationalism in România 1989-1998. Bucharest: ALL Publisher.

Gyula F (2020) Standarde controversate ale coexistenței juridice dintre majoritate și minoritatea maghiară în România. Bucharest: Hamangiu Publisher.

Horváth I (2002) Facilitating Conflict Transformation: Implementation of the Recommendations of the OSCE High Commissioner on National Minorities in Romania, 1993-2001. Center for OSCE Research Working Paper. No. 8. Hamburg.

Horváth R (2007) Învăţământul în limba maghiară. Constanţele şi variaţiile unei probleme 1918-2004. Sibiu: Lucian Blaga University Publishing House.

Howlett M (2004) Studiul politicilor publice. Chisinau: Epigraf Publisher.

Huzum E (2009) Ce este multiculturalismul? In Gugiuman A (edited by) Idei și valori perene în științele socio-umane. Studii şi cercetări, coordinator Ana Gugiuman. Cluj-Napoca: Argonaut.

Kymlicka W (2000) Teorie politică occidentală și relații etnice în Europa de Est. Polis Magazine. 2, Bucharest.

Nicoară T (2005) Istoria şi tradiţiile minorităţilor din România, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Bucharest.

Păcuraru T, Bichir F (2021) Târgu Mureș 1990: Zori însângerate. Conflictele interetnice din 1989-1990 în dosarele CNSAS. Bucharest.

Parekh B (2000) Rethinking Multiculturalism Cultural Diversity and Political Theory. London: MacMillan Press.

Partium (2022) Mission Statement. Partium Christian University. Available at: https://www.partium.ro/en/mission-statement (accessed 29 October 2022).

Pentassuglia G (2002) Minorities in International Law. Strasbourg Cedex: Council of Europe Publishing House.

Petraru AR (2015) Minoritățile în contextul legislativ international. Bucharest: Adenium Publisher.

Petraru RA (2015) Minoritățile în contextul legislativ international. Iasi: Adenium Publisher.

Plugaru L and Pavalache M (2007) Educaţie interculturală. Sibiu: Psihomedia.

Radu T (2019) NATO. Bucharest: Meteor Press.

Rattansi A (2011) Multiculturalism: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.

Salat L and Năstasă L (2000) Relaţii interetnice în România postcomunistă.  Cluj-Napoca: CRDE

Siani-Davies P (2005) The Romanian Revolution of December 1989. Ithaca: Cornell University Press.

Stoica MM (2015) Succes sau eşec al modelului multiculturalismului în Uniunea Europeană. Polis Magazine, no. 2. Bucharest.

Vădean MR (2011) Relațiile româno-ungare în contextul integrării în structurile europene și euroatlantice 1989-2010. Iasi: Lumen Publisher.

Zoltan K, Bardi N (2001) UDMR și coaliția guvernamentală 1996-2000. Sfera politică Magazine. Bucharest.

 

 

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.